logo

Kan dette ha vært en «trykkfeil»?

Dette er på ingen måte en trykkfeil. Det indikerer toppen av isfjellet, rundt en sjef som vrir historie og statistikk, maksimalt for å promotere seg selv på andres bekostning.

Oppstart-året 1991, er plutselig endret til 2002. Denne «trykkfeilen» lå på selskapets sider i flere uker. Den ble publisert i ulike medier, bla Byggeindustrien, som visert på forrige side. Her er et eksempel fra en annen avis

open

Om det virkelig skulle vært en trykkfeil, som gikk forbi leder, markedssjef og evt andre på veien til å bli publisert 4 ulike steder – så endrer det heller ingen ting. Overtrampene er såpass klare, selv uten en evt trykkfeil. Om man kikker på siden til Graphisoft Norge, selv mange måneder etter «trykkfeilen», så er følgende fortsatt åpenbart:

 1. Historien bak selskapet er dysset ned. Man aksepterer således å miste anerkjennelse i markedet bare for å spille at selskapets suksess er «ny». Vår nærmeste konkurrent Cad-Q skryter av sin 20 årige historie, mens vi forsøker å skjule den. Hvorfor?
 2. Store milepæler i selskapets historie er glemt. Årets distributør i 1995 og i 1997, vitner om sterk «track record» for selskapet over lang tid. Hvorfor skulle man glemme dette også? Er det enda en trykkfeil ?
 3. Grunderen som bygget det hele opp, som hadde guru-status i markedet og som ledet selskapet frem til markedsleder, har også plutselig «falt ut» fra tekstene. Ivar Sandbu hadde vært sentral i å trekke igang både Jonathan CAD og ArchiCAD i Norge. Han har trolig hjuplet flere arkitektekontorer igang med CAD i Norge, enn noen annen. Web-sidene hadde denne informasjonen så sent som høsten 2008. Hvordan har det seg at han plutselig ble borte i alle tekstene? Enda en trykkfeil?
 4. Priser som bla «Distributor of the Year» både i 1995 og i 1997, har plutselig blitt endret til at selskapet «har i de senere år bitt hedret». Det virker med ett, som om hedersbevis er noe nytt for selskapet, noe vi ikke har fått tidligere år. Her inviteres det til misforståelser som fremhever ny ledelse (fra 2003). Leseren blir ført bak lyset.
 5. Ved å skrive «...selskapet har gjennom de senere år blitt hedret...» - så indikeres det også at selskapet ikke har vært spesielt godt drevet tidligere. Det er feil også.

  Ny ledelse har naturligvis hatt begrenset effekt, da selskapet allerede hadde opparbeidet en markedsandel på ca 50% og mottatt utmerkelser i en årrekke, før Halvor hadde noe som helst praktisk med selskapet å gjøre. Han satt ikke i styret en gang, men var kun med å signere på årsberetningen i årene 1991-2001. Det er mange passive år, som «nisse på lasset».
 6. Listen kan gjøres lenger, men jeg antar at dette holder. Egentlig burde det holde, bare å ta en titt på arktis/Graphisoft sin side -
 7. gnorge
 8. eller (om den ikke nylig er endret) så er selskapets egen side egentlig nok, til å forstå galskapen:
 9. (http://www.graphisoft.no/Graphisoft_Norge/Om_Graphisoft_Norge)

Dette dreier seg neppe om en serie med trykkfeil». Det viser derimot toppen av isfjellet, rundt en sjef som vrir historie og statistikk, maksimalt for å promotere seg selv, på andres bekostning. På bekostning av den som ikke er tilstede. Det er dessverre ikke et enkelt-tilfelle. Det viser et ekstremt behov for anerkjennelse (også for ting han ikke på noen måte har æren for).

For den som har bygget opp bedriften, betyr historien og det som har blitt gjort, en hel del. For en som kom inn i etterkant, kan det virke uvesentlig eller rett og slett «plagsomt» å bli minnet på hva som egentlig har blitt gjort, for å skape suksessen.

I alle disse sammenhengene vises en opptredenen som indikerer en form for stormannsgalskap. Kan hende stammer det mest fra et ekstremt behov for anerkjennelse og selvhevdelse. Hvem vet?

Resultatet er dessverre mer, enn bare dårlig oppførsel...

Det er bare folk rundt Halvor, som kan forklare ham hvilket sett av falsk image og fordreid historie, han omgir seg med. Sannheten vil innhente ham, før eller siden...

DINE tanker om utviklingen, verktøyet, erfaringer, episoder – er meget velkommen i Gjesteboka. Alle er velkommen !