logo

Hvorfor ligger det så lite historiske opplysninger på Graphisofts sider?

For de som synes det er pussig at ikke mer av historien bak selskapet blir vist på Graphisoft Norge (arktis.no) sine egne sider - så finnes noe av forklaringen her.

Dessverre kan det se ut til å ha vært et mål for dagens ledelse å «late som all suksess» er kommet etter lederskiftet i 2003. Om dette er bare for å fremheve seg selv eller har vært et middel til å skaffe makt og posisjon, er uklart. Mange som kjenner bransjen, har sett det overraskende i den informasjon som de siste år, har kommet ut. Til slutt så Ivar behov for at korrekt informasjon om oppbyggingen og utviklingen av ArchiCAD også skulle finnes på nett.

Her er eksempler på slik FALSK informasjon:

Det har vært skrevet såpass ekstreme endringer av historien, som at selskapet ble etablert i 2002. Eksempel på dette bla. i bladet Byggeindustrien her

small

Tilsvarende «skrivefeil» lå i lang tid presentert også på selskapets web-sider som vist på siden nedenfor. Det skrives samtidig at «bedriften..gjennom de senere år har blitt hedret...» Dette er også en måte og forsøke å vri historien til at, dette er noe nytt. Realiteten er at bedriften har blitt hedret med med sterke utmerkelser siden 1994 - som vist på siden Milepæler. Men Graphisoft Norges sider, forklarer en ganske annen historie som vist her:

smalltwo

En annen grunn til å overse historien før 2002 / 2003, kan være at dagens leder ikke var med i denne perioden. For ham blir det da vanskelig å forholde seg til dette, siden historien ganske enkelt er ukjent for ham.

For de av dere som har vært noen år i bransjen - er det trolig ingen tvil om at det var i årene 1991-2003 at Arktis (Graphisoft Norge) og ArchiCAD ble bygget opp til den stilling det har i Norge i dag.

Kan dette ha vært en «trykkfeil»? Er du i tvil – så finnes mer info her.

DINE tanker om utviklingen, verktøyet, erfaringer, episoder – er meget velkommen i Gjesteboka. Alle er velkommen!

Hvis du vil se hva andre har skrevet i gjesteboka - klikk her